Tạo bộ Facebook Reactions Icon cho Blogspot cực chất


Tạo Facebook Reactions cho Blogspot cực chất

Ngày nay việc sử dụng các icon đang rất phổ biến .Vậy bạn có muốn tạo 1 bộ icon cho blog của mình không nào .Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo Facebook Reactions Icon cho Blogspot cực đơn giản .


TÌM HIỂU VỀ FACEBOOK REACTIONS .


"Reactions Facebook" là "biểu tượng cảm xúc mới được tích hợp trên mạng xã hội FB" cho phép người dùng thể hiện tâm tư tình cảm của mình trước một startus, thông tin nào đó được chia sẻ trên Facebook. Hiện Reactions gồm có: “Like”, “Love”, “Yay“, “Haha“, “Wow“, “Sad“, “Angry” trong tương lai danh sách này rất có thể sẽ được bổ sung thêm.


Reactions là một trong những tính năng được bổ sung trên Facebook cho người dùng vào cuối tháng 2/2016; sau một thời gian ra mắt nó đã được người dùng đón nhận và sử dụng thường xuyên trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.


CÁCH ĐỂ THÊM FACEBOOK REACTIONS CHO BLOGSPOT


Để tạo được bộ Facebook Reactions cho Blog các bạn chỉ cần thực hiện các bước sau :


Bước 1 : Chọn Chủ Đề -> Chỉnh Sửa HTML

Bước 2 : Chèn đoạn CSS sau trên tag /b:style

*
 padding: 0
 margin: 0

body

 font-family: arial, sans-serif

%hidden
 clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px)
 overflow: hidden
 position: absolute
 top: 0
 left: 0

%show
 clip: auto
 overflow: visible
 opacity: 1

.main-title
 background: #3a5795
 padding: 10px
 color: #fff
 text-align: center
 font-size: 16px
 text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0,0,0,.3)


.text-desc
 @extend %hidden
 font-weight: normal
 text-align: center
 transform: translateY(-50px)
 white-space: nowrap
 font-size: 13px
 width: 100%

[class*="reaction-"]
 @extend %hidden
 border: none
 background-image: url(https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/yh/r/sqhTN9lgaYm.png)
 background-color: transparent
 display: block
 cursor: pointer
 height: 48px
 position: absolute
 width: 48px
 z-index: 11
 top: -28
 transform-origin: 50% 100%
 transform: scale(.1)
 transition: all .3s
 outline: none
 will-change: transform
 opacity: 0
.box
 position: absolute
 left: calc(50% - 150px)
 top: calc(50% - 50px)
 width: 300px

.overlay
 position: fixed
 top: 0
 left: 0
 right: 0
 bottom: 0
 z-index: 9
 visibility: hidden

.field-reactions
 @extend %hidden

 &:focus
  ~ .label-reactions
   border-color: rgba(88,144,255,.3)

  ~ .text-desc
   @extend %show

 &:checked:focus
  ~ .label-reactions
   border-color: transparent

  ~ .text-desc
   @extend %hidden
 
.label-reactions
 background: url(https://cdn4.iconfinder.com/data/icons/facebook-likes/100/1.png) no-repeat 0 0
 border: 2px dotted transparent
 display: block
 height: 100px
 margin: 0 auto
 width: 100px
 color: transparent
 cursor: pointer

.toolbox
 background: #fff
 height: 52px
 box-shadow: 0 0 0 1px rgba(0, 0, 0, .08), 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, .15)
 width: 300px
 border-radius: 40px
 top: -30px
 left: 0
 position: absolute
 visibility: hidden
 opacity: 0
 transition: opacity .15s

.legend-reaction
 background: rgba(0, 0, 0, .75)
 border-radius: 10px
 box-sizing: border-box
 color: #fff
 display: inline-block
 font-size: 11px
 text-overflow: ellipsis
 font-weight: bold
 line-height: 20px
 max-width: 100%
 opacity: 0
 overflow: hidden
 padding: 0 6px
 transition: opacity 50ms ease
 left: 50%
 position: absolute
 text-align: center
 top: -28px
 transform: translateX(-50%)

.box:hover

 [class*="reaction-"]
  transform: scale(.8) translateY(-40px)
  @extend %show

  &:hover,
  &:focus
   transition: all .2s ease-in
   transform: scale(1) translateY(-35px)

   .legend-reaction
    opacity: 1

 .toolbox
  opacity: 1

 .toolbox
  visibility: visible

 .reaction-love
  transition-delay: .06s

 .reaction-haha
  transition-delay: .09s

 .reaction-wow
  transition-delay: .12s

 .reaction-sad
  transition-delay: .15s

 .reaction-angry
  transition-delay: .18s
.field-reactions:checked

 ~ [class*="reaction-"]
  transform: scale(.8)   translateY(-40px)
  @extend %show

  &:hover,
  &:focus
   transition: all .2s ease-in
   transform: scale(1) translateY(-35px)

   .legend-reaction
    opacity: 1

 ~ .toolbox
  opacity: 1

 ~ .toolbox,
 ~ .overlay
  visibility: visible

 ~ .reaction-love
  transition-delay: .03s

 ~ .reaction-haha
  transition-delay: .09s

 ~ .reaction-wow
  transition-delay: .12s

 ~ .reaction-sad
  transition-delay: .15s

 ~ .reaction-angry
  transition-delay: .18s

.reaction-like
 left: 0
 background-position: 0 -144px

.reaction-love
 background-position: 0 -192px
 left: 50px

.reaction-haha
 background-position: 0 -96px
 left: 100px

.reaction-wow
 background-position: 0 -288px
 left: 150px

.reaction-sad
 background-position: 0 -240px
 left: 200px

.reaction-angry
 left: 250px

Sau đó chèn đoạn HTML sau vào nơi bạn muốn nó hiển thị :

<div class="box">
 <input type="checkbox" id="like" class="field-reactions">
 <h3 class="text-desc">Press space and after tab key to navigation</h3>
 <label for="like" class="label-reactions">Like</label>
 <div class="toolbox"></div>
 <label class="overlay" for="like"></label>
 <button class="reaction-like"><span class="legend-reaction">Like</span></button>
 <button class="reaction-love"><span class="legend-reaction">Love</span></button>
 <button class="reaction-haha"><span class="legend-reaction">Haha</span></button>
 <button class="reaction-wow"><span class="legend-reaction">Wow</span></button>
 <button class="reaction-sad"><span class="legend-reaction">Sad</span></button>
 <button class="reaction-angry"><span class="legend-reaction">Angry</span></button>
</div>

Bước 3 : Lưu lại chủ đề và xem kết quả !


LihatTutupKomentar